(شماره ثبت : 26161)

فرم عضویت NGO
 1. تشکل مردمی دوستداران آوای طبیعت منطقه22
 2. نام و نام خانوادگی(*)
  لطفا"نام و نام خانوادگی خود را به طور کامل وارد نمایید.
 3. شماره شناسنامه
  ورودی نامعتبر
 4. کد ملی
  ورودی نامعتبر
 5. تاریخ تولد
  ورودی نامعتبر
 6. محل تولد
  ورودی نامعتبر
 7. شماره تلفن همراه
  ورودی نامعتبر
 8. تحصیلات و گرایش
  ورودی نامعتبر
 9. نشانی و تلفن محل سکونت
  ورودی نامعتبر
 10. نشانی و تلفن محل کار
  ورودی نامعتبر
 11. نام کاربری(*)
  لطفا"نام و نام خانوادگی خود را به طور کامل وارد نمایید.
 12. کلمه عبور(*)
  ورودی نامعتبر
 13. تکرار کلمه عبور(*)
  ورودی نامعتبر
 14. نشانی پست الکترونیک(*)
  ایمیل را به طور صحیح وارد کنید.
 15. تکرار نشانی پست الکترونیک(*)
  ایمیل را به طور صحیح وارد کنید.
 16. سابقه فعالیت در سایر سمن ها(NGO)
  ورودی نامعتبر
 17. ارسال عکس الصاقی
  ورودی نامعتبر
 18. سایر موارد
  ورودی نامعتبر
 19. Anti Spam :-)
  Anti Spam :-)
    بازآوریورودی نامعتبر
 20.   

کل خبر ها