(شماره ثبت : 26161)

در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

رئیس کارگروه پسماند سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: مطالعات مدیریت پسماند‌ استان‌های شمالی کشور پایان یافته و تا چند روز آینده به هیأت دولت تحویل داده می‌شود.

برنامه مدیریت پسماند شمال کشور به زودی روی میز هیأت دولتپیام جوهرچی رئیس کارگروه پسماند سازمان حفاظت از محیط زیست در گفت وگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با مدیریت پسماند در شمال کشور اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست از سال گذشته نحوه مدیریت پسماند‌های شمال کشور را مورد مطالعه قرار داده است.

او با بیان اینکه مشکل اصلی استان‌های شمالی کشور مدیریت پسماند‌های عادی است، افزود: مطالعات ما در این زمینه به پایان رسیده و تا چند روز آینده، نتایج را به هیأت دولت تحویل می‌دهیم.

جوهرچی گفت: منابع درآمدی مدیریتی از پسماند نیز در نظر گرفته شده است، بر همین اساس چگونه می‌توان از پسماند درآمد کسب کرد و سهم هر دستگاه از درآمد آن چه اندازه است.


بیشتر بخوانید: طرح جامعی برای مدیریت پسماند در تهران نداریم


او در ادامه بیان کرد: در مطالعات صورت گرفته، تمام طرح‌های نیمه تمام شناسایی و اعتبارات آن‌ها مشخص شده و بهره‌مندی از اعتبارات برای کارخانه‌های کمپوست نیز نیازسنجی شده است.

به گفته رئیس کارگروه پسماند سازمان حفاظت از محیط زیست برای مدیریت پسماند‌های استان‌های شمالی کشور در این سازمان دو کارگروه تشکیل شده است.

او افزود: دفن پسماند‌ها و مدیریت آن‌ها بر عهده وزارت کشور است و سازمان محیط زیست تنها کار نظارت را بر عهده دارد.

جوهرچی گفت: مدیریت پسماند‌های صنعتی بر عهده خود صنایع است و اگر این کار به درستی توسط دستگاه‌های ذی ربط صورت نگیرد، اخطار‌های لازم به آن دستگاه‌ها داده می‌شود.

کل خبر ها