(شماره ثبت : 26161)

کلانتری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:

رئیس سازمان محیط زیست گفت: با صدور مجوز برای اجرای هر پروژه توسعه‌ای که ضوابط محیط زیستی را رعایت می‌کند، مخالف نیستیم.

توضیحات محیط زیست درباره صدور مجوز احداث سد لاسک/ پروژه‌های توسعه‌ای ملزم به رعایت ضوابط زیست محیطی هستندعیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با صدور مجوز احداث سد لاسک توسط سازمان محیط زیست اظهار کرد: سازمان محیط زیست با صدور مجوز برای اجرای هر پروژه توسعه‌ای که ضوابط محیط زیستی را رعایت می‌کند، مخالفتی ندارد.

وی افزود: پروژه‌ها و طرح‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی پس از ارزیابی‌های زیست محیطی و دریافت تأییدیه‌های لازم امکان اجرا دارند.

کلانتری گفت: سازمان حفاظت محیط زیست کار نظارت بر پروژه‌ها را بر عهده دارد و پروژه سد لاسک نیز مانند هر پروژه دیگری پس از طی مراحل ارزیابی مورد تأیید قرار گرفت و مجوز برای احداث آن صادر شد.


بیشتر بخوانید: توضیحات محیط زیست در مورد علت صدور احداث مجور ساخت سد لاسک


رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: سازمان محیط زیست برای پروژه‌های فاقد ارزیابی زیست محیطی، هیچ مجوزی صادر نمی‌کند.

کل خبر ها