(شماره ثبت : 26161)

 

 

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست به دلیل تخلفات طرح گردشگری آشوراده به دادگاه احضار شد.

احضار مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست به دادگاهبه گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با شکایت ستاد مردمی نجات آشوراده، حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی‌های سازمان محیط زیست به دلیل عدم ارائه نسخه مطالعاتی ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح گردشگری آشوراده به دادگاه فراخوانده شد.

وی در پاسخ به درخواست این ستاد مردمی طی نامه‌ای اعلام کرده بود تنها یک نسخه از آخرین ویرایش گزارش این طرح در دفتر ارزیابی موجود است و امکان واگذاری آن وجود ندارد.

براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این سازمان باید طی ده روز از زمان دریافت درخواست این ستاد، نسخه ویرایش شده طرح گردشگری را ارسال می‌کرد.

در بند دوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته شده هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی دارد را دارد مگر آن که قانون منع کرده باشد.

معاونت پیشگیری از جرائم قضایی Alamuti +98 912 283 3255محیط زیست

 

کل خبر ها