تاريخ : پنجشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۶

جلسه هم افزایی ، هم اندیشی ،،توانمند سازی ، نمایندگان سازمان مردم نهاد منطقه ۲۲ تهران
با مسولین ستاد توانمند سازی سازمان مردم نهاد شهرداری تهران  و بازدید از دستاورد های کار آفرینی منطقه ۲۲
درپارک جوانمردان چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۶