(شماره ثبت : 26161)

فراخوان عمومی انتخاب مادران نمونه کشوری  

فراخوان عمومی آثار ادبی وهنری با موضوع مادر

سازمان مردم نهاد

بنیاد بین المللی مادر

https://www.mothersfoundation.ir/

http://ch-iran.org

شبکه خانه خیرین ایران

http://ngo-ostanemarkazi.blogfa.com/

خانه خیرین استان مرکزی

http://ngo-save.blogfa.com/

خانه خیرین شهرستان ساوه

 

 

تهیه کننده - مهندس محمد شرافت 15 مرداد 1398

کل خبر ها