خانم حمیدزاده, [۰۴.۰۶.۱۹ ۰۷:۲۲]
[Forwarded from نشریه استانی پیام اندیشه]
‍ (https://attach.fahares.com/UdUZt3RqXFPEWSkdGtKX0A==) ⭕️⭕️⭕️یادداشت الهام حمیدزاده؛ 
مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه استانی پیام اندیشه و کارشناس رسانه و خبر 

✔️✔️به مناسبت روز جهانی محیط زیست؛

در یک سیاره  با هفت میلیارد انسان با احتیاط مصرف کنیم

پنجم ژوئن روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده و در کشور ما نیز در قالب هفته محیط زیست و با اجرای برنامه های مختلف و متعدد  این مهم گرامی داشته می شود.
از سال های دور از طبیعت، به عنوان مادری مهربان که آدمی را در دامن پاک و پر مهر خود می پرورد ، یاد می شود ، مادری که سرمایه و تمامی منابع موجود را در اختیار انسان قرار می دهد.
در دنیایی که آدمی خواسته و ناخواسته با سرکشی از قانون طبیعت ، رسم سازگاری با آن را با قطع درختان، هدر دادن آب ، آلودگی زمین و رها کردن انواع و اقسام زباله ها بر هم می زند ،چه باید کرد؟ 
در پس تحقیقات انجام شده کارشناسان ، انسان از مهم ترین عوامل تخریب محیط زیست به شمار می رود، انسانی که از بودن در کنار طبیعت لذت می برد.
در این میان شاهد انقراض گونه های مختلف زیستی ، گاه بدلیل از دست دادن زیستگاههای خود ، راه نابودی را در پیش می گیرند.
ایزد منان در بسیاری از آیات و روایات قرآنی، نعمت هایی كه برای بشر فراهم كرده، را یاد می کند و دلیل یادآوری آنان را نیز، شناساندن آن نعمت ها به آدمی و استفاده مناسب از آنها ذكر می كند. 
در کنار شکرگذاری از نعمت های الهی، استفاده مناسب و منطقی همگان از امكانات فراهم شده جامعه را به سمت سعادت سوق می دهد. 
در این خصوص باید در صیانت از محیط زیست و بهره برداری شایسته و آگاهانه اهتمام ورزید.
از آن جائی که مشارکت آدمی در حفظ محیط زیست ضروری است در تعطیلی آخر هفته ها از میراث ارزشمند زمین و طبیعت با درک احساس مسئولیت مراقبت کنیم.