گزارش  همایش علمی کاربردی مدیریت تالاب انزلی با حمایت کشور ژاپن و جمهوری اسلامی ایران در سالن همایش بین المللی زیست در تهران
حضور مدیر عامل دوستاران آوای طبیعت استان تهران / مهندس محمدشرافت  چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

http://www.Anzaliwetland.com

http://ngo22.ir

محمد شرافت, [۱۸.۰۳.۱۹ ۰۰:۲۳]
[Forwarded from