فرزندان محله مجتمع  مسکونی پارسیا منطقه 22 


 

فرزندان محله مجتمع  مسکونی پارسیا منطقه 22  به جمع 
دوستاران اوای طبیعت  استان تهران پیوستند 

۱۱   روز ماه مبارک رمضان جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 
تهیه کننده/ مهندس محمد شرافت