(شماره ثبت : 26161)

معاون سازمان حفاظت محیط زیست

ظهرابی گفت: برخی از مجوزهای سدسازی به برنامه توسعه سوم باز می‌گردند که اثرات زیست محیطی نداشتند.

نفوذ سیاسیون برای اجرایی پروژه ها بیشتر از سازمان محیط زیست استحمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به صدور مجوز سد سازی در برخی از مناطق کشور اظهار کرد: برخی از مجوزهای سدسازی به تاریخ قانون اثرات زیست محیطی که از قانون برنامه توسعه سوم شکل گرفته بود، برمی‌گردد.

وی افزود: برخی از مجوزهای سدسازی به زمان های برنامه توسعه سوم باز می گردند که اثرات زیست محیطی نداشتند و برخی از سدهای دیگر بدون این که گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی را ارائه دهند علی رغم اینکه قانون در این موضوع وجود داشته اجرا شده است.


بیشتر بخوانید: محدودیت سد سازی برای تأمین آب شرب


ظهرابی گفت:برخی از سد ها در حین اجرا درخواست مجوز محیطی زیست داشتند که آن ها نیز برای بررسی و تصمیم گیری ارجاع شده است .

وی بیان کرد: سازمان محیط زیست برای سدهایی که اثرات ارزیابی زیست محیطی را بررسی کرده مجوز داده است و ملاحظات زیست محیطی را با توجه به موضوع ارزیابی اثرات تا آن جایی که توانسته را مورد توجه قرار داده اما در برخی از زمان ها در حین اجرای طرح تغییراتی را ایجاد کرده است .

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: ارزیابی اثرات زیست محیطی و مطالعات علمی و بررسی ابعاد مختلف موضوع است که می گوید یک سد می تواند احداث شود ویا احداث نشود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی و جدی کشور برای اجرای پروژه ها دخالت هایی بی موردی است که رعایت و ضوابط مقررات محیط زیستی را تحت تاثیر قرار می دهد به عنوان نمونه نمایندگان مجلس و ... از نفوذی که دارند برای تحمیل اجرای طرح ها استفاده می کنند.

انتهای پیام/

 
 
 

کل خبر ها