طرح جامع فاضلاب منطقه 22 تهران بعنوان یک اقدام زیر ساخت محیط زیست و سلامت در توسعه پایدار نقش اساسی دارد.شامل جمع آوری وانتقال وتصفیه واستفاده مجدد توسط شرکت آب وفاضلاب درمنطقه 22 شروع و با اجرا ء وساخت تصفیه خانه تامین آب سالم تصفیه شده . فضای سبز وپارک چتیگر و همچنین جلوگیری از آلودگی آبهای زیر زمینی در بر خواهد گرفت . شهرداری همکاری لازم بین بخشی خواهند داشت. تهیه کننده / مهندس محمد شرافت مدیر عامل دوستاران آوای طبیعت استان تهران 23 فرودین 1397 -  WWW.NGO22 .IR

https://www.aparat.com/v/xBkJ3?vref=recom اپارات