نشست دکتر نوذرپور شهردار منطقه۲۲ با اعضای شورایاری و هیئت امنای محله هوانیروز

مهندس محمد شرافت : مدیرعامل دوستاران آوای طبیعت استان تهران بعنوان مهمان درجلسه