(شماره ثبت : 26161)

کیفیت هوای تهران، امروز در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس جامعه قرار دارد.

هوای تهران ناسالم استبه گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، کیفیت هوای تهران تا ساعت 11 صبح، با شاخص 121 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه قرار داشت.

 لازم به ذکر است؛کیفیت هوا برای سالمندان، کودکان، خانم های باردار نامطلوب است و توصیه می شود این افراد و بیماران قلبی و ریوی از فعالیت های طولانی در فضای باز پرهیز و در صورت امکان از تردد در شهر خودداری کنند .

کل خبر ها