(شماره ثبت : 26161)

هماهنک کننده .همیایش هنرهای تجسمی با عنوان رنگ انار در سال ۱۳۷۸ مهندس محمد شرافت

مدیر اجرایی سرکار خانم مرضیه رمضانی دایی زاده مرحوم حاج حسن جراحی زاده 

نخستین جشنواره سراسری هنرهای تجسمی انار و توسعه پایدار جمعه شب در سالن سلمان ساوجی ساوه برگزار شد. - معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه در این جشنواره، گفت: ما باید تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم و از آنان در جهت آسایش و خدمت به خودمان استفاده نماییم. - "علی محمد گلستانی فرد" با اشاره به سرمازدگی سال گذشته و خشک شدن درختان انار باغداران ساوه ای، افزود: سرمازدگی باعث نابودی درختان شد و باغداران باید با تبدیل این تهدید به فرصت ...کاشت قلمه انار توسط هنرمندان تجسمی ایران در ساوه وکلنگ احداث موزه در بادست غرب دریایچه مصنوعی ساوه انجام شد....1378/8/26

همایش هنرهای تجسمی با عنوان به رنگ انار در ساوه برگزارشد

کل خبر ها