(شماره ثبت : 26161)


افتتاح تصفیه خانه فاضلاب پیشوا با حضور وزیر نیرو

از زمان حضور مهندس کارگری به عنوان مدیرعامل آبفای جنوب شرقی، پروژه های زیربنایی در دستور کار قرار گرفت که امروز شاهد به ثمر رسیدن این پروژه ها هستیم


‍ افتتاح تصفیه خانه فاضلاب #شهرستان_پیشوا

 

کل خبر ها