(شماره ثبت : 26161)

رادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد:

رئیس بیمارستان دامپزشکی مرکزی از ترمیم منقار شکسته شده پرنده کرکس برای نخستین بار در کشور خبر داد.

 مرادی رئیس بیمارستان دامپزشکی مرکزی در گفت و گو با خبرنگار  حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به راه اندازی بخشی برای ترمیم اعضای شکسته حیوانات در بیمارستان گفت: هدف از راه اندازی این بخش کمک به حیوانات نیازمند و حفظ گونه های ارزشمند و ارتقا کیفیت زندگی این گونه حیوانات است.

وی افزود: پیشگیری از ایجاد یا بروز ناتوانی بیشتر پیشگیری از قطع عضو و طراحی ساخت و نصب اندام های جایگزین از سایر اهداف این بخش است.

رئیس بیمارستان دامپزشکی مرکزی ادامه داد: امروز هم کرکسی که به دلیل آسیب منقار فوقانی این عضو را از دست داده توسط متخصصین جراحی این بیمارستان تحت جراحی کارگذاری پروتز منقار قرار گرفت.

ترمیم منقار شکسته شده کرکس برای اولین بار در ایران

ترمیم منقار شکسته شده کرکس برای اولین بار در ایران

مردای تصریح کرد: ویژگی های این پروتز سبک بودن و  منطبق به آناتومی منقار اصلی پرنده است و با تکمیل شدن رشد منقار شکسته شده می توان پروتز کار گذاشته شده را خارج کرد تا پرنده بتواند از منقار طبیعی خود استفاده کند.

ترمیم منقار شکسته شده کرکس برای اولین بار در ایران

ترمیم منقار شکسته شده کرکس برای اولین بار در ایران

انتهای پیام/

جزئیات کارگذاری پروتز منقار یک کرکس در پایتخت

کل خبر ها