(شماره ثبت : 26161)

در مازندران محلی وجود دارد که مردم می‌توانند آدامس خود را به آنجا بچسبانند.

به گزارش خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، حتما مکان‌هایی را دیده‌ایم که برخی از افراد آدامس‌های خود را به آن می‌چسبانند و باعث کثیف شدن لباس افراد دیگر می‌شوند. آماری در این زمینه است که ثابت می‌کند مبلغ بسیار بالایی صرف پاک کردن آدامس‌هایی می‌شود که مردم به معابر شخصی و اموال عمومی می‌چسبانند، می‌شود. در نمک‌آبرود مازدران محل‌هایی تعبیه شده است تا مردم آدامس‌های خود را به آن بچسبانند.

محل چسباندن آدامس در مازندران +عکس

کل خبر ها