(شماره ثبت : 26161)

گلمکانی خبر داد

استاندارد‌های مدیریت محیط زیست و برنامه ممیزی کمیسیون اروپا EMAS در منطقه ۲۱ شهرداری تهران به عنوان اولین سازمان در ایران و خاورمیانه پیاده سازی شد.

پیاده سازی استاندارد مدیریت محیط زیست در منطقه ۲۱ شهرداری تهران برای نخستین باربه گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛  محمد مهدی گلمکانی رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در مراسم اختتامیه ارزیابی استاندارد مدیریت محیط زیست در منطقه ۲۱ با اشاره به اینکه تفاوت مهم این سیستم با استاندارد‌های مشابه توجه به موضوع مشارکت پرسنلی و اجتماعی است گفت: بدون مشارکت بخش‌های مختلف به ویژه شهروندان نمی‌توانیم در فعالیت‌ها و اقدامات محیط زیستی موفق باشیم.

وی در ادامه افزود: هر گونه اقدامی که انجام می‌شود اگر ملاحظات محیط زیستی در آن دخیل نباشد بدون تردید اثرات جبران ناپذیری بر محیط زیست شهری خواهد داشت.

 امیر حسن جعفری ورامینی قائم مقام و معاون توسعه و پایش مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در ادامه مراسم گفت: استاندارد‌های مدیریتی، به عنوان چتر نظارتی و حمایتی قدرتمند برای رعایت سایر قوانین، مقررات و استاندارد‌های دیگر، جایگاه ویژه‌ای در بهبود مستمر فرآیندها، فعالیت‌ها و خدمات مدیریت شهری پیدا کرده است.

وی خاطر نشان کرد: مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، استقرار و نگهداری نظام مدیریت محیط زیست را بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۳۸۶ آغاز و در اجرای ماده ۳۲ احکام برنامه عملیاتی پنج ساله دوم، ملزم به ارتقای آن شده است.

جعفری در ادامه با اشاره به اینکه در ۱۰ سال اخیر با بهبود مستمر و به روز رسانی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ سطح سیستم ارتقاءیافته و پس از گذشت ۱۰ سال فعالیت، زمینه برای تبدیل استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ تشویقی به یک استاندارد مبتنی بر عملکرد محیط زیستی مناسب فراهم شده است.

معاون توسعه و پایش مرکز مدیریت محیط زیست وتوسعه پایدار در ادامه افزود: منطقه ۲۱ شهرداری تهران به عنوان یکی از مناطق شاخص در پیاده سازی استاندارد ISO۱۴۰۰۱، در دو سال گذشته استاندارد مدیریت محیط زیست و برنامه ممیزی کمیسیون اروپا (EMAS) را به عنوان اولین سازمان در ایران و خاورمیانه پیاده سازی کرده است.

قائم مقام مرکزمدیریت محیط زیست خاطر نشان کرد: در نتیجه ممیزی انجام شده به منظور ارزیابی انطباق سیستم مدیریت استقرار یافته با الزامات استاندارد EMAS در روز‌های ۲۶ الی ۲۷ تیرماه، منطقه ۲۱ موفق شد،گواهینامه بین المللی این استاندارد را نیز کسب کند.

یزدانپناه رئیس اداره ارزیابی و استاندارد مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در ادامه مراسم گفت: این استاندارد مدیریتی با تکیه بر تدوین شاخص‌های قابل اندازه گیری و پایش، رعایت استاندارد‌های روز بین المللی، ارتباط موثر با طرف‌های ذینفع به خصوص شهروندان، تدوین اهداف کلان و خرد محیط زیستی و برنامه‌های مشخص دستیابی به آنها، اولویت بندی ابعاد مستقیم و غیر مستقیم محیط زیستی فعالیت‌های منطقه و ارائه برنامه‌های منظم و دقیق ارزیابی عملکرد محیط زیستی، بستر جدیدی را به منظور هدایت و راهبری تمامی فعالیت‌های زیست محیطی منطقه فراهم می‌آورد.

انتهای پیام/

کل خبر ها