(شماره ثبت : 26161)

معرفی سازمان مردم نهاد منطقه 22 تهران
 


دوستاران همراه محیط زیست مجتمع مسکونی پارسیا 
استفاده از دوچرخه در روز پنجشنبه


علیرضا ، مهران ، آرین ، سامان ، پرهام ،هومان ،امیر حسین ،کوروش ، ارشیا.علی ,مهدی ، مصطفی ، مجتبی ، شایان 
جلال ، عرفان ، علی رازانی ، مانی، وحید.پویان . مهدی .

دوستاران همراه محیط زیست مجتمع مسکونی پارسیا 
استفاده از دوچرخه در روز پنجشنبه


علیرضا ، مهران ، آرین ، سامان ، پرهام ،هومان ،امیر حسین ،کوروش ، ارشیا.علی ,مهدی ، مصطفی ، مجتبی ، شایان 
جلال ، عرفان ، علی رازانی ، مانی، وحید.پویان . مهدی .


ارشیا جمالیان ، سالار مولوی، جمشید روحانی‌ امیر رضا، امیر علی

محمد 

شقایق ، صبا ، شیلا ،پگاه ،پونه ،هانا . عسل ،هیلا ، اردین
 
علیرضا ، مهران ، آرین ، سامان ، پرهام ،هومان ،امیر حسین ،کوروش ، ارشیا.علی ,مهدی ، مصطفی ، مجتبی  ، شایان 
جلال ، عرفان ، علی رازانی ، مانی، وحید.پویان . مهدی .
 
 
ارشیا جمالیان ، سالار مولوی، جمشید روحانی‌ امیر رضا، امیر علی
 
علی سیفی ، شقایی ،محمد مرتضی زاده
 
 
شقایق ، صبا ، شیلا ،پگاه ،پونه ،هانا . عسل ،هیلا ، اردین

کل خبر ها