(شماره ثبت : 26161)

رستگاری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت:وضعیت کیفی هوای تهران باشاخص کیفی104در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم استمحمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت از محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت:براساس آخرین اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوای تهران،وضعیت کیفی هوای تهران در 24ساعت گذشته منتهی به ساعت 8صبح مورخ 21تیر ماه در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

وی افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منوکسیدکربن:پاک(25)،ذرات معلق باقطر کمتر از 10میکرون :سالم(99),ذرات معلق باقطر کمتر از 2.5میکرون:(104) ناسالم برای گروه های حساس است.

انتهای پیام/

کل خبر ها