(شماره ثبت : 26161)

مصرف برق دوباره رکورد زد/درخواست وزارت نیرو از مردم


مصرف برق در کشور به دلیل افزایش دمای هوا بار دیگر رکورد زد و میزان مصرف در ساعت اوج به ۵۳هزار و ۸۴۷ مگاوات رسید.

بیکاری در جامعه زنان بیداد می کند/ آژیر قرمز مصرف برق به صدا درآمد/ هنوز رقم قطعی سود سهام عدالت مشخص نیست

کل خبر ها