(شماره ثبت : 26161)

 

۱۶ نفر ار متصدیان و کارگران اصناف تهیه وتوزیع وعرضه وفروش مواد غدای واماکن عمومی ، منطقه ۲۲  پس از گذراندان دوره ویژه آموزشی بهداشت اصناف ( اموزشگاه تندرستی) و محیط زیست 
با دریافت کارت عضویت مجانی به جمع سازمان مردم نهاد ،دوستاران آوای طبیعت استان تهران ،آمدند
مدیر عامل دوستاران آوای طبیعت استان تهران- مهندس محمد شرافت
www.ngo22.ir

 

کل خبر ها