(شماره ثبت : 26161)

گوگل طراح نقشه آلودگی هوای خیابانها

وبگردی؛

گوگل طراح نقشه آلودگی هوای خیابانها

گوگل با استفاده از هزاران خودروی خود که به منظور تهیه تصاویری از خیابان های شهرهای مختلف دنیا به کار گرفته، در حال تهیه نقشه آلودگی هوای خیابان های شهرها است.

کل خبر ها