(شماره ثبت : 26161)

 

سرعت توسعه انرژیهای سبز کند است

توسعه انرژیهای سبز برای تحقق هدف جهانی مبارزه با گرمایش کفایت نمی کند.
به گزارش سرویس بین المللخبرگزاری صداوسیما طبق گزارشی که روز چهارشنبه در پاریس منتشر شد تولید جهانی انرژیهای تجدید پذیر در سال دو هزار و شانزده به سطح بی سابقه ای رسید با این حال  کارشناسان معتقدند هنوز هم سرعت رشد این انرژیها برای محدود کردن گرمایش زمین به زیر دو درجه سانتیگراد کفایت نمی کند.
در گزارشی که شبکه سیاست انرژیهای تجدید پذیر در قرن بیست و یکم REN21 در گزارش سال دو هزار و هفده خود منتشر کرد آمده است:" کاهش سرمایه گذاریها در زمینه تولید انرژیهای تجدیدپذیر، حرکت کند برخی از بخشها و صنایع از جمله حمل و نقل به سمت انرژیهای سبز و همچنین ادامه اختصاص یارانه های دولتی بالا به انرژیهای فسیلی از جمله عواملی است که موجب شده است گذر از انرژیهای فسیلی به انرژیهای تجدید پذیر سرعت لازم را برای تحقق اهداف توافق نامه آب و هوایی پاریس نداشته باشد."
طبق این گزارش در سال گذشته میلادی یکصد و شصت و یک گیگاوات به ظرفیت تولید انرژیهای تجدید پذیر ( بادی، خورشیدی، زمین حرارتی و ...) در جهان اضافه شد که یک رقم بی سابقه است با این حال سال گذشته نسبت به سال دو هزار و پانزده میزان سرمایه گذاریها در بخش انرژیهای تجدید پذیر در جهان به ویژه در کشورهای نوظهور اقتصادی بیست و سه درصد کاهش یافت.سرعت توسعه انرژیهای سبز کند است
کارشناسان در این گزارش اعلام کردند هزینه های تولید انرژیهای خورشیدی و بادی در برخی از کشورهای جهان نسبت به انرژیهای فسیلی یا هسته ای کمتر شده است. سرمایه گذاری در بخش انرژیهای تجدید پذیر همچنان بر روی انرژیهای بادی و خورشیدی فتوولتائیک متمرکز است این در حالی است که همه انرژیهای تجدید پذیر باید توسعه پیدا کنند تا جامعه بتواند به هدف اصلی خود که حفظ روند گرمایش زیر دو درجه سانتیگراد است، دست پیدا کند.
 میزان تولید انرژی خورشیدی که سال دو هزار و پانزده بالغ بر هفتاد و پنج گیگاوات بود، در سال گذشته با توجه به کاهش قابل توجه قیمت صفحات خورشیدی توسعه بیشتری نسبت به دیگر منابع انرژی پاک داشته است. همچنین تحت تاثیر کاهش هزینه ساخت باتریها، توسعه خودروهای برقی در سالهای اخیر سرعت گرفته است. با این حال بخش حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل هوایی و دریایی هنوز هم در این زمینه به عنوان یک اولویت تلقی نمی شود. علاوه بر این تولید گرما و سرما با استفاده از انرژیهای تجدید پذیر در  مقایسه با انرژیهای خورشیدی و بادی از سرعت پائینی برخوردار است.
مسئله دیگری که همچنان نگران کننده است یارانه های دولتی بالایی است که برخی از کشورهای به انرژیهای فسیلی اختصاص می دهند. طبق گزارش یادشده میزان این یارانه ها نسبت به یارانه هایی که به انرژیهای تجدید پذیر اختصاص می یابد، چهار برابر است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، کریستین لینز دبیر اجرایی مرکز سیاست انرژیهای تجدید پذیر در قرن بیست و یکم  در گزارش خود افزود جامعه جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای زمان زیادی در اختیار ندارد. موفقیت تلاشهای جامعه جهانی در این زمینه مستلزم خارج کردن زغال سنگ از چرخه انرژی ، افزایش سرمایه گذاری در انرژیهای تجدید پذیر و همچنین بهینه سازی انرژی است. سرمایه گذاری در انرژیهای تجدید پذیر در فاصله سالهای دو هزار و پانزده و دو هزار و شانزده به علت نوسان و بی ثباتی اقتصاد جهانی و همچنین تنظیم مجدد سیاستها و قوانین این بخش با کاهش همراه شده است. 
مرکز سیاست انرژیهای تجدید پذیر در قرن بیست و یکم از کارشناسان، سازمانهای غیردولتی و موسسات چندجانبه فعال در زمینه انرژی و آب و هوا تشکیل شده است.
در پایان سال دو هزار و شانزده انرژیهای سبز 24/5 درصد تولید جهانی برق و 19/3 درصد از مصرف جهانی انرژی را در جهان به خود اختصاص داده بودند.
در حالی اقتصاد جهان در سال دو هزار و شانزده رشد سه درصدی را تجربه کرد، برای سومین سال پیاپی میزان انتشار گاز دی اکسید کربن از بخش انرژی ثابت ماند.

کل خبر ها