(شماره ثبت : 26161)

درویش خبر داد:

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت :مدارس طبیعت در خاورمیانه درحال حاضر تنها در ایران افتتاح شده که با گشایش 47 مدرسه تاکنون برای 500 نفر زمینه اشتغال ایجاد شده است .

به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست  در مراسم رونمایی و معرفی سند ملی اشتغال سبز  اظهار داشت: یکی از حرکت های بسیار مهم سازمان حفاظت محیط زیست در دو سال اخیر تاسیس مدارس طبیعت در کشور بود که در هفته گذشته نیز چهل و هفتمین مدرسه طبیعت در سنندج افتتاح شده است.
 
وی با بیان اینکه این مدارس با رویکرد زیست محیطی و آشنایی کودکان به فضای طبیعت و محیط زیست افتتاح می شود گفت : درحال حاضر با گسترش شهرنشینی و نحوه تغییر نظام آموزشی و عدم حضور کودکان در طبیعت با ایجاد این مدارس کودکان را با زندگی زیست محیطی آشنا خواهند شد .
 
درویش در ادامه افزود: مدارس طبیعت در خاورمیانه درحال حاضر تنها در ایران افتتاح شده که با گشایش 47 مدرسه تاکنون برای 500 نفر زمینه اشتغال ایجاد شده است .
 
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش و محیط زیست همگام با هم برای بهبود اوضاع زیست محیطی و آشنایی کودکان گام بر می دارند و وزارت آموزش و پرورش قول داده است که این مدارس را در لیست کامل مدارس خودشان قرار دهد و به عنوان زیرشاخه اصلی مدارس کشور محسوب شود.
 
وی با اشاره به شعار مدارس طبیعت در کشور افزود: «جهان چون خط و خال و ابروست و هر چیزی درجای خود نیکوست »، شعار ماندگار مدارس طبیعت در سراسر کشور است.
انتهای پیام/
مدرسه میثاق اندیشه منطقه ۲۲  عضویت مدرسه محیط زیست 
دوستاران آوای طبیعت استان تهران
 

کل خبر ها