(شماره ثبت : 26161)

 
تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه مشاهده  از عدم رعایت بهداشت محیط ، ومحیط زیست و بهداشت شهری شهرداری 

شهرهای  کشور عراق 

ارسال توسط محمد شرافت

کل خبر ها