(شماره ثبت : 26161)

نمایشگاه بین المللی گل و گیاه محلات گشایش یافت+ فیلم

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه در محل نمایشگاه دائمی گل وگیاه محلات گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه شهرستان محلات با رویکرد حمایت از تولید بومی وحفاظت از محیط زیست امروز عصر فعالیت خود را آغاز کرد و تا 8 اردیبهشت ماه در محل نمایشگاه دایمی گل وگیاه محلات دایر است.
 
ابراهیمی دبیر پانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه شهرستان محلات با بیان اینکه این نمایشگاه شامل 4 سالن اختصاصی است گفت: در سالن اصلی که با فضای بالغ بر2هزارو 500 متر مربع به نمایش گل وگیاه اختصاص داده شده یک غرفه از کشور روسیه ،تعاونی گل و گیاه رامسر ،تعاونی گل وگیاه خمین و 50 تولید کننده برتر شهرستان محلات حضور دارند.
 
ابراهیمی افزود: در سالن شماره 2 نمایش هم 35 غرفه صنایع وابسته درفضایی بالغ بر 1000 متر مربع شامل کلیه تولیدکنندگان و غرفه داران صنایع وابسته گل وگیاه حضور دارند.
 
وی اضافه کرد: در سالن شماره 3 هم در فضای 1000متر مربع 64 غرفه از فروشندگان گل وگیاه وصنایع وابسته سراسر کشور به عرضه مستقیم گل می پردازند.
 
دبیر پانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه شهرستان محلات ادامه داد :سالن 4 هم درفضایی بالغ بر3هزارو500 متر مربع برای اولین بار به دشت گل از تولیدات فضای سبز شهرستان محلات بعنوان نشان دهنده پتانسیل تولید گل وگیاه محلات اختصاص داده شده است.
 
 

کل خبر ها