(شماره ثبت : 26161)

انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار ایران از شهروندان خواست از خریداری هرگونه تخم مرغ قهوه ای که دارای بسته بندی غیرمجاز و فاقد کد بهداشتی دامپزشکی هستند، خودداری کنند.

تخم مرغ های قهوه ای دردسرساز شدندبه گزارش حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار ایران از شهروندان خواست از خریداری هرگونه تخم مرغ قهوه ای که دارای بسته بندی غیرمجاز و فاقد کد بهداشتی دامپزشکی هستند، خودداری کنند.
 
این انجمن طی اطلاعیه ای درباره عرضه تخم مرغ های غیربهداشتی در بازار به شهروندان هشدار داد؛ در این اطلاعیه آمده است:بنابر اهمیت فوق العاده مسائل بهداشتی و سلامتی در خصوص تخم مرغ های قهوه ای تحت عناوین محلی، رسمی، دو زرده و غیره؛ از شهروندان تقاضا می شود از خریداری هرگونه تخم مرغ قهوه ای به صورت غیر بسته بندی و یا در بسته بندی های غیر مجاز که فاقد کد بهداشتی دامپزشکی هستند جداً خودداری نمایند.
 
براساس این گزارش، تخم مرغ های قهوه ای مجاز به مصرف، صرفاً در داخل بسته بندی های دارای پروانه دامپزشکی که در بسته بندی استاندارد و فاقد محتویات کاه، کلش و... و. است، قابلیت خریداری و مصرف دارند

کل خبر ها