(شماره ثبت : 26161)

نی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛

کارشناس گیاه شناسی گفت: کهور آمریکایی یکی از خطرناک ترین گیاهان مهاجمی است که کاشت آن تنوع زیستی خاورمیانه و به خصوص استان خوزستان را تهدید می‌کند.

کهور آمریکایی خطرناک ترین گیاه مهاجم/ کاشت کهور رویشگاه گیاهان بومی خوزستان را تهدید می‌کندحسین آخانی کارشناس گیاه شناسی در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در ارتباط با کاشت گیاه مهاجم کهور پاکستانی در استان خوزستان اظهار داشت: کهور پاکستانی یک گیاه مهاجم است که از رویش سایر گیاهان بومی و اکوسیستم منطقه جلوگیری می کند.
 
آخانی در ادامه گفت: این گیاه می تواند بخش قابل توجهی از آب های زیرزمینی را تحت تاثیر قرار دهد و جذب کند.
 
وی افزود: از یک گیاه مهاجم نباید برای احیای یک اکوسیستم تخریب شده استفاده کرد.
 
کارشناس گیاه شناسی در ادامه تصریح کرد: کهور آمریکایی یکی از خطرناک ترین گیاهانی است که تنوع زیستی خاورمیانه را تهدید می کند و تمام کارشناسان بر این باور هستند که سازمان محیط زیست باید برنامه مدونی را برای نابودی و حذف این گیاه داشته باشد و این که بخواهند به بهانه مبارزه با گرد و غبار کهور آمریکایی را بکارند در واقع یک نوع خیانت به کشور است.
 
آخانی در رابطه با کاشت این گیاه افزود: کاشت این گیاه در برخی مناطق استان خوزستان موجب می‌شود تا رویشگاه گیاهان بومی این منطقه اشغال و نابود شود، حال در محلی که در گذشته تالاب شور بوده کاشتن کهور آمریکایی دیگر معنایی ندارد و با توجه به اینکه در گذشته هم این گیاه را در منطقه ماهشهر کاشته بودند به علت شوری بالا این تالاب خشک شد، قابل ذکر است که دشت خوزستان نیز یک دشت آبرفتی محسوب می‌شود که به دلیل دمای بالا و تبخیر آب، خاک خوزستان به شدت مستعد شوری است.
 
وی در ادامه تصریح کرد: قبل از هر کاری باید مطالعات لازم صورت گیرد و استفاده از کهور آمریکایی برای مبارزه با گرد و غبار یک اشتباه بسیار بزرگ است.
 

کل خبر ها