(شماره ثبت : 26161)

جواهریان مطرح کرد؛

مدیرکل دفتر توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین ۵۰۰ استاندارد شغلی خبر داد و گفت: در هر بازنگری شغلی، استاندارد محیط زیستی نیز به آن اضافه خواهد شد.

تدوین ۵۰۰ استاندارد برای مشاغل سبزبه گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، زهرا جواهریان مدیرکل دفتر توسعه پایدار، آمار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مشاغل سبز، مشاغل شایسته‌ای هستند که اثرات زیست‌محیطی را کاهش می‌دهند، اظهار داشت: این مشاغل همچنین از حقوق و مزایای کافی، تأمین اجتماعی، بهداشت و ایمنی برخوردار هستند.
 
وی  افزود: مشاغل سبز با کاهش مصرف انرژی و موادخام، محدود کردن تولید گازهای گلخانه‌ای، به حداقل رساندن پسماند و آلودگی و حفاظت و احیا اکوسیستم، اثرات زیست‌محیطی را کاهش می‌دهند و در نهایت توسعه اقتصادی را از لحاظ محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی، پایدار خواهند کرد.
 
 
جواهریان ضمن یادآوری تفاهم نامه منعقد شده میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: این تفاهم نامه با هدف کلی تحقق توسعه پایدار در راستای اتخاذ رویکردی چندجانبه و هم‌افزا و به منظور جهت‌گیری به سوی اقتصاد سبز امضاء شد.

مدیرکل دفتر توسعه پایدار، آمار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد و توسعه مشاغل سبز را از جمله اهداف مهم تفاهم نامه مذکور برشمرد و افزود: دفتر توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای کشور طرح "تدوین برنامه آموزشی توجهات محیط زیستی در استانداردهای آموزشی شایستگی شغلی" را اجرا کرد.

جواهریان ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست تدوین ملاحظات محیط زیستی ۴ هزار استاندارد شغلی در چهار حوزه صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر را در برنامه کاری خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه استانداردهای شغلی، ضوابطی هستند که بر مبنای ساختار و اهداف هر سازمان، همچنین قابلیت‌های مورد نیاز برای انجام وظایف مشاغل آن سازمان تهیه شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند، گفت: بعضی از استانداردهای شغلی در سطح جهانی و ملی تهیه می‌شوند.

مدیرکل دفتر توسعه پایدار، آمار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: در واقع استاندارد شغلی، به مشخصات شایستگی‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای عملکرد مؤثر در محیط کار گفته می‌شود که در برخی موارد به آن استانداردهای حرفه‌ای نیز می‌گویند.

این مقام مسئول تصریح کرد: استاندارد شغلی، مجموعه‌ای از وظایف اصلی شغل و کارهای مربوط به آن است که در فرایند نیازسنجی حاصل می‌شود و کفایت آن را خبرگان حرفه‌ای تأیید می‌کنند.

جواهریان با یادآوری این موضوع که استاندارهای شغلی براساس نظام استاندارد ملی کشورها تدوین می‌شوند، بیان کرد: به عنوان نمونه تا کنون در آمریکا استاندارد حدود ۳۰ هزار شغل، مالزی ۹ هزار شغل و استرالیا حدود ۱۵ هزار شغل تدوین شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که حدود ۳۰۰ هزار شغل در دنیا شناسایی شده و البته بخش قابل توجهی از این شغل‌ها در حال حاضر از رده خارج شده و در حد یک «عنوان» باقی مانده‌اند.

مدیرکل دفتر توسعه پایدار، آمار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تأکید بر این موضوع که بر اساس تعاریف موجود، تدوین برنامه آموزشی و فراگیری ضوابط خاص یک شغل از جمله الزام‌های دستیابی به یک استاندارد شغلی است، تصریح کرد: در واقع یادگیری حداقل مهارت‌ها، ضوابط و مقررات مرتبط با یک شغل، ضرورت کسب صلاحیت در ایفای آن است و از این رو تعریف استاندارد آموزشی مربوط به هر شغل یک نیاز جدی است.

این مقام مسئول توسعه پایدار را موقعیتی برای دستیابی یکپارچه به اهداف زیست‌محیطی و اقتصادی و تولید نتایج سازگار با محیط زیست دانست که هر دو در مفهوم اقتصادی، قابل قبول و مقرون به صرفه است و اظهار کرد: کسب وکار و صنعت به عنوان منابع اصلی تولید ثروت در جامعه، نقشی مهم در دست یابی به این اهداف یکپارچه دارند.

جواهریان با یادآوری این موضوع که تدوین ملاحظات و ضوابط محیط زیست، همچنین آموزش آن به افراد متقاضی حرفه‌های مختلف یکی از مهمترین برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی در جامعه و توسعه پایدار کشور است، گفت: فرهنگ سازی عمومی و ارتقاء‍ سطح بینش و آگاهی‌های محیط زیستی افراد متقاضی مشاغل مختلف، به مرور باعث خواهد شد که این افراد فعالیت‌های فردی و اجتماعی خود را با طبیعت و مؤلفه‌های زیست‌محیطی محیط تحت تأثیر، سازگار و متناسب کنند.
 
مدیرکل دفتر توسعه پایدار، آمار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست هدف کلی از اجرای طرح تدوین و آموزش ملاحظات و ضوابط محیط زیستی به افراد متقاضی حرفه‌های مختلف را فرهنگ سازی، آموزش عمومی و نهادینه کردن ضوابط و ملاحظات مدیریت محیط زیست در جهت توسعه پایدار اعلام کرد.

وی ادامه داد: این طرح اهمیت منابع محیطی مختلف پذیرنده آلایندگی و اثر منفی آن بر آب، خاک، هوا و انرژی در هر شغل، ارائه برنامه مدیریت محیط زیستی قابل اجرا توسط هر فرد در محل کار خود، تعیین برنامه آموزشی توجهات محیط زیستی در استانداردهای آموزشی در سه سطح گروه شغلی، شغل و شایستگی‌های هر شغل را در بر می‌گیرد.

جواهریان با بیان اینکه در فاز نخست این طرح، ۵۰۰ استاندارد شغلی تدوین و در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است، گفت: با توجه به ایجاد سامانه جدید استانداردهای شغلی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده است در هر بازنگری شغلی، استاندارد محیط زیستی نیز به آن شغل اضافه شود.

کل خبر ها