(شماره ثبت : 26161)

سمینار بحران در شرق آسیا؛ دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

دوشنبه، چهارم اردیبهشتماه 1396

دکتر محمدحسن خانی؛ عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر احسان رازانی؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) و دکترای تخصصی استراتژی و امنیت از دانشگاه ملی مالزی)

ارسال توسط محمد شرافت

کل خبر ها