(شماره ثبت : 26161)

 
تاريخ : شنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۶
 
نقش مهم تصفیه خانه، دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس (چیتگر)،
درکنترل کیفیت ، کمیت ،آب ورودی ،وآب داخلی دریاچه ،در مورد عوامل
بیولوژیکی ،شیمیایی ، فیریکی  (بار آلودگی میکروبی ،BOD, COD کنترل زیستی وشیمیایی) رامورد مطالعه ، آزمایش ،قرار گرفته وعملیات
تصفیه میکروبی ، شیمیایی ، فیزیکی بر روی آب انجام شده ، با شاخص های واستاندارهای جهانی محیط زیست ، سازمان جهانی بهداشت WHO،مطابقت داشته باشد،
همیاری ومشارکت وفرهنگ سازی  ، مردم خوب ومهمانان دریاچه با مدیریت دریاچه ، بارعایت بهداشت محیط ، محیط زیست،داشه باشیم .
با نه ریختن زباله ، نه ریختن غذا برای ماهی ها، پرندگان مهاجر . میتوان بعنوان اعضای دوستاران آوای طبیعت ،نقش
بسیار خوبی در جهت سلامت ومحیط زیست دریاچه داشته باشیم ،
وشاهد بوی نامطبوع ،حضورر حشرات مزاحم ، جلبکهای ،، ودیگر عوامل مزاحم نباشیم
دوستاران آوای طبیعت استان تهران
www.ngo22.ir
ارسال توسط محمد شرافت

کل خبر ها