(شماره ثبت : 26161)

مدیریت محترم تالار پذیرایی گل یاس. درمنطقه ۲۲ تهران
موافقت،وهمراهی و جایگزین ، استفاده ازطروف یک بار مصرف آلومینیومی غذایی،
جایگزین ظروف ‌‌Pet (پلی اتیلن تری فتالات )،که از مشقات نفتی 
تهیه شده،ومغایریت ، با اصول موارین زیست محیطی ،،وبهداشت وسلامت
جامعه داشته در رستوران گل یاس عملیات نمایند، قابل تشکر وقدر دانی می باشند
دوستاران آوای طبیعت استان تهران
www.ngo22.ir

 

کل خبر ها