(شماره ثبت : 26161)

دلشب خبر داد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: در راستای افزایش توان و شرایط زیستگاهی پرندگان زادآور، تعدادی لانه مصنوعی در جزایر استان بوشهر تعبیه و ساخته شد.

ساخت آشیانه مصنوعی برای پرندگان زادآور در بوشهربه گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین دلشب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به ساخت لانه و آشیانه مصنوعی برای پرندگان زادآور در استان بوشهر اظهار داشت: این سنت تعبیه آشیانه برای پرندگان اگرت ساحلی از چند سال قبل و در اوایل هر سال توسط کارشناسان این اداره کل صورت می‌گیرد و ایام نوروز نیز تداوم داشته است.
 
وی با بیان اینکه عمده پرندگان زادآور در استان بوشهر به دو دسته خشکی‌زی و آبزی و کنار آبزی تقسیم  می‌شوند تصریح کرد: این پرندگان با توجه به شرایط بیولوژیک و اولویت زیستی خود در ماه‌های مختلف سال و در زیستگاه‌های گوناگون زادآوری دارند.
 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با بیان اینکه طیف بزرگی از پرندگان عمدتا" در فصول بهار و تابستان زادآوری دارند، گفت: جزایر استان بوشهر محل مناسبی برای زادآوری دسته مهمی از این  پرندگان آبزی و کنارآبزی هستند.
 
دلشب تاکید کرد: اکثر این پرندگان آبزی بر روی سطح جزایر یا با حفر زمین لانه سازی دارند و برخی نیز با جمع آوری خاشاک و غیره بر روی سطوح بلندتر در جزیره نسبت به ساخت لانه اقدام می‌کنند که می‌توان با احداث آشیانه مصنوعی به آن‌ها کمک کرد.
 
وی افزود: مشارکت دوستداران محیط زیست و جوامع محلی در این گونه فعالیت‌ها نقش مهمی در ترویج فرهنگ مشارکت زیست محیطی و حفظ تنوع زیستی دارد و در همین راستا نیز این اداره کل این گونه فعالیت‌ها را به صورت مستمر در دستور کار خود قرار داده است.
 

کل خبر ها