(شماره ثبت : 26161)

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص کیفی 44 در وضعیت پاک است.

هوای تهران در وضعیت پاک استمحمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: بر اساس آخرین اطلاعات ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 صبح مورخ 10 فروردین ماه در وضعیت پاک است.

وی افزود: در این بازه زمانی، وضعیت آلاینده مونوکسید کربن: پاک(30)، ازن: پاک(44)، دی‌اکسید نیتروژن: سالم(62)، دی‌اکسید گوگرد: پاک(18)، ذرات‌ معلق با قطر کمتر از 10 میکرون: پاک(31)، ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون(44) پاک است.

کل خبر ها