(شماره ثبت : 26161)

بازگیر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛

مدیر کل حفاظت از محیط زیست شهر تهران گفت: نزدیک به 5 تا 10 درصد زباله ها در مبدأ تفکیک می‌شوند اما تفکیک آن‌ها مناسب نیست.

5 تا 10 درصد زباله ها در مبدأ تفکیک می‌شوند/ شیوه تفکیک زباله‌ها مناسب نیستمحمدحسین بازگیر مدیر کل حفاظت از محیط زیست شهر تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه محیط زیستگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به مدیریت پسماندهای شهری و گردآوری آن‌ها اظهار داشت: در شهر تهران روزانه حدود 7 تا 8 هزار تن زباله خانگی تولید می‌شود. زباله‌های خانگی توسط سازمان مدیریت شهری جمع آوری و به آرادکوه منتقل می‌شوند.
 
بازگیر در رابطه با تفکیک زباله ها گفت: از مجموع 7 تا 8 هزار تن زباله، نزدیک به 5 تا 10 درصد در مبدأ تفکیک می‌شوند اما تفکیک آن‌ها مناسب نیست. بخش عمده این تفکیک را افراد غیرمسئول، یعنی کسانی که زباله گرد هستند، انجام می دهند.
 
مدیر کل حفاظت از محیط زیست شهر تهران در تعریف مدیریت پسماند شهری ادامه داد: مدیریت اجرایی پسماند را برای تولید کمتر و تفکیک زباله در منازل باید قبل از تولید پسماند به مردم آموزش دهیم. باید زباله ها را به صورت مکانیزه در سطح شهر و با رعایت اصول جمع آوری کنیم و به سایتی در محلی مناسب انتقال دهیم و تا آنجایی که می‌شود بازیافت کنیم تا به چرخه مصرف باز گردد و باقی مانده آن‌ها را به کمپوست تبدیل کنیم که در مزارع مورد استفاده قرار گیرد یا در فرآیندهای مختلف مانند تولید برق یا سایر انرژی‌ها از آن‌ها استفاده کنیم و در پایان مقدار ناچیز باقی مانده آن‌ها را دفن کنیم.
 
بازگیر در ادامه تصریح کرد: در رابطه با تفیک زباله که در مقصد صورت می‌گیرد، فقط یک عدد زباله سوز 200 تنی را در آرادکوه برقرار کردیم که در مقابل حجم 7 تا 8 هزار تنی رقم بسیار کوچکی است که با این فرآیند باید کارهای زیادی انجام شود.
 
وی درباره سرانه تولید پسماند در شهر گفت: سرانه تولید پسماند در شهرهای مختلف متفاوت است. هر نفر بر اساس میانگین به دست آمده، 700 گرم تا 1 کیلوگرم زباله تولید می‌کند. اگر هر نفر 50 یا 100 گرم کمتر مصرف کند، حجم تولیدی پسماندها کم می شود. پسماندها بخشی از داشته‌ها و سرمایه هایمان هستند که از دل طبیعت و منابع طبیعی گرفته ایم.
 
مدیر کل حفاظت از محیط زیست شهر تهران با اشاره به اینکه پسماندها مختل کننده بافت طبیعت هستند، گفت: پسماندهایی که وارد خاک می ‌شوند، بافت آن را تغییر داده و منابع آبی را آلوده کرده و زندگی گیاهان را مختل می کنند، برای حیات وحش آسیب هایی ایجاد می‌کنند. گاهی اوقات همین پسماندها در دل طبیعت و جنگل موجب آتش سوزی می شوند.
 
بازگیر در پایان افزود: مناطق محافظت شده همه متعلق به مردم هستند. قرار و شرط ما آسیب نرساندن و به جا نگذاشتن ردپا در طبیعت است.
 

کل خبر ها