(شماره ثبت : 26161)

اینک که به لطف پروردگار ،سال نومی شود ،زمین نفسی دوباره می کشد وپوسیدگان حزان وزمستان ،خندان وشتابان به استقبال بهار می روند تا اندوه زمستان رابه فرموشی سپارند وکابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند ، خانه خیرین ایران ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن رستاخیز سبز ایران به تمامی ایرانیان نیک اندیش وراست کردار، برای ایشان سالی سرشار از توفیق وسعادت آرزو می کند. خانه خیرین ضمن پاسداشت فرهنگ غنی انقاق وایثار درجامعه ، دست یکایک هموطنان گرانقدر را که به یاری وبه سوی نیازمندان بر می آید به گرمی می فشرد. که خداوند در سال جدید به همه ما توفیق خدمت ویاری رساندن به همنوعان را فراهم آورد.

محمد شرافت مد عامل  دوستاران آوای طبیعت استان تهران

www.ngo22,ir

نماینده خانه خیرین شهرستان ساوه

 http://ngo-save.blogfa.com

نماینده خانه خیرین استان مرکزی

http://ngo-ostanemarkazi.blogfa.com

عضو هیات مدیره خانه خیرین ایران

http://ch-iran.org

ارسال توسط محمد شرافت

کل خبر ها