شروع شکل گیری هئیت مدیره خیرین مدرسه ساز در منطقه 22 تهران

با حضور جناب  آقای حاج کاظم دلیلی نماینده جامعه خیرین مدرسه ساز کشور وشهردار منطقه 22 جناب اقای نوذر پور ومعاونین شهردار ونمایندگان سازمان مردم نهاد سرکار خانم فاطمه عربشاهی و آقای محمد شرافت در مورخه 24 اردیبهشت1397 ان اشاء الله با مشارکت مردمی وخیرین وهمیاری بین بخشی آموزش وپرورش وشهرداری وسایر ین  نسبت یه ساخت مدارس دولتی وغیر دولتی مورد نیاز منطقه بزودی اقدام نمایند/