طرح شهر سالم ساوه به‌عنوان موفق‌ترین طرح شهر سالم کشور انتخاب شد

دبیر طرح "شهرسالم" ساوه گفت: براساس ارزیابی گروهی ازنیروهای سازمان بهداشت جهانی که اخیرا ازساوه بازدید کرده‌اند، طرح شهر سالم این شهر به عنوان موفق‌ترین پروژه شهر سالم کشورمعرفی شد.

مهندس "محمد شرافت" روز دوشنبه در جلسه‌ای در محل فرمانداری ساوه افزود: 
این گروه‌ارزیاب، بابررسی پروژه‌های شهرسالم شهرستانهای مختلف کشور درنهایت پروژه شهر سالم ساوه را با توجه به مشارکت بین بخشی و مردمی موفق‌ترین طرح در نوع خود ارزیابی کردند.

وی اضافه کرد: در همین راستا روز سوم دیماه ‪ ۱۸‬نفر ازنمایندگان کشورهای عراق و سوریه‌جهت بازدید ازاجرای برنامه‌های شهر سالم درساوه به‌این شهرستان می‌آیند.

وی افزود: بازدید از اجرای پروژه‌های آب خام، باشگاه تیر اندازی، سالن ورزشی کوثر بانوان، طرح جمع آوری فاضلاب و مدرسه سالم از جمله برنامه‌های نمایندگان این کشورها است.

وی ادامه داد: همچنین این گروه از روستای "طراز ناهید" از توابع بخش مرکزی ساوه که تاکنون پروژه‌های از روستای سالم درآن اجراشده‌بازدید خواهند کرد.

وی با نوید دادن رفع مشکل حاشیه‌نشینی در شهرساوه افزود: نماینده سازمان بهداشت جهانی در سفر خود به این شهرستان با آگاهی از این مشکل قول مساعدی در زمینه کمکهای فنی این سازمان و مساعدتهای مالی بانک جهانی دادند که امیداست از این فرص درخصوص ساماندهی مناطق حاشیه‌ای ساوه استفاده شود.

اجرای پروژه‌شهر سالم ساوه از سال ‪ ۷۶‬آغاز و در سال ‪ ۷۹‬وارد مرحله نهایی شد ، هدف از اجرای این طرح ارتقاء سلامت جامعه و توسعه پایدار است. 
منبع: ایرنا