(شماره ثبت : 26161)

 
همایش گزارش علمی کاربردی مدیریت تالاب انزلی با حمایت کشور ژاپن و جمهوری اسلامی ایران در سالن همایش بین المللی زیست در تهران

 

حضور مدیر عامل دوستاران آوای طبیعت استان تهران / مهندس محمدشرافت  چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

 

 

 

 
http://www.Anzaliwetland.com
 
 
 
 
 
 
 

کل خبر ها