• نمازگزازان مسجد علی بن ابیطالب (ع) شمال دریاچه شهدای خلیج فارس 

    نمازگزازان مسجد علی بن ابیطالب (ع) شمال دریاچه شهدای خلیج فارس درشب پنجشنبه  آخر سال 1397 مشارکت جمعی درکمک به خرید گوسفند وتهیه گوشت برای نیازمندان اقدام نمودند خداوند به نیازمندان  سلامتی وتلاش بیشتر وبه خیرین هم سلامتی وهمت بیشتر کمک به نیازمندان عطا بفرماید آن شاء الله

    تهیه کننده / محمد شرافت  22اسفند 1397